Tin hay

Hai

Tranh của đệ tử Pháp Luân Công: “Cha ơi, hãy quay về”

Ghi chú của ban biên tập: Kể từ khi Giang Trạch Dân và bè lũ tay sai khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cho đến ngày 15 tháng 11 năm 2004 thì đã có hơn 1.121 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã chết trong cuộc đàn áp …

Xem tiếp »