Home / CUỘC SỐNG & SUY NGHẪM (page 27)

CUỘC SỐNG & SUY NGHẪM

Tình yêu chỉ như làn khói

Tôi đã nhận ra được tầm quan trọng của câu chuyện này một năm trước đây, nhưng tôi vẫn muốn đợi cho đến tận bây giờ mới viết nó. Lý do là tôi đã không đủ tinh tấn, cho nên tôi muốn sử dụng câu chuyện này để khuyến khích …

Xem tiếp »