Home / VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

Thử giải “Tây Du Ký” (3)

Phần 2 4. Luân hồi và nhân quả Đường Tăng tu hành mười kiếp, đương nhiên là trong luân hồi chuyển sinh thành người mười lần để tu hành. Đường Thái Tông sau khi từ địa phủ trở về, ông thấy được con người đều có sinh tử luân hồi. Đường Thái Tông khi ở địa phủ còn đến nơi …

Xem tiếp »

Cung Toại trung thành can gián thờ chủ – Dẹp đạo tặc trong hoà bình

Cung Toại là một quan viên địa phương vào thời kỳ Tuyên Đế nhà Tây Hán, chức quan không lớn, nhưng con người lại vô cùng cương trực, trung thành thờ chủ, là một bầy tôi dám can gián. Ông làm quan thanh liêm, yêu thương dân chúng, đã từng không cần dùng một binh lính, mà dẹp được phản …

Xem tiếp »

Cao nhân tiết lộ lai lịch chân thực của “tàng tự thạch” (2)

Lời dẫn: Sư phụ tôi ở núi Nga Mi tập thiền tĩnh quan đã hơn trăm năm. Mấy năm trước, ông dùng công năng đặc dị gọi tôi lên núi, bảo tôi nói với người thế gian sự kiện đại biến mà người và Trời cùng đổ đồn xem, mới không phụ ủy thác của ông. (Tiếp theo Phần 1) Hai …

Xem tiếp »

Cao nhân tiết lộ lai lịch chân thực của “tàng tự thạch” (1)

Thuyết minh: Bài viết này thuật lại một đoạn lịch sử chân thực xa xưa, mà người hiện tại có thể coi là chuyện thần thoại. Thực ra nó là có thật, và Thần đúng là thực sự tồn tại. Chuyện kể trong bài viết là quá trình lịch sử chân thực, tin hay không tin, hoặc tin đến mức …

Xem tiếp »

Tảng đá 270 triệu năm tuổi mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”

Vào tháng 6 năm 2002, một “tàng tự thạch” (tảng đá mang chữ) có niên đại 270 triệu năm tuổi đã được phát hiện tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Một vết nứt vỡ được hình thành từ 500 năm trước đây trên tảng cự thạch đã để lộ ra 6 chữ Trung Quốc, khắc nổi trên mặt đá như …

Xem tiếp »

Thử giải Tứ đại danh tác (Phần 4 – Hồng Lâu Mộng)

Nếu nói “Tây Du Ký” đích xác là câu chuyện về người tu luyện và nguyên lý tu luyện, vậy thì đằng sau “Hồng Lâu Mộng” của Tứ đại danh tác này mang hàm nghĩa gì? Phần 3–Tây Du Ký  Phần 5 Thành công của “Hồng Lâu Mộng” không chỉ biểu hiện ở việc khắc họa hình tượng nhân vật, việc …

Xem tiếp »

Thử giải Tứ đại danh tác (Phần 3 – Tây Du Ký)

Nhân vô thập toàn, thiện-ác đồng tại. “Thủy Hử truyện” khắc họa hai mặt thiện-ác trong nhân tính con người thông qua hình tượng một nhóm “hảo hán”, khẳng định và nhấn mạnh mặt thiện, quy phạm lại mặt ác, tức là “đạo tặc cũng có Đạo”. Hơn nữa trong bối cảnh lớn của thời đại, đặc biệt là thời …

Xem tiếp »

Thử giải Tứ đại danh tác (Phần 1 – Tam Quốc Diễn Nghĩa)

Văn học là phương tiện tải thể quan trọng trong văn minh nhân loại, tiểu thuyết lại càng là hình thức nghệ thuật được mọi người hứng thú đón nhận. Trong bối cảnh văn minh nhân loại đã mai một qua mấy nghìn năm lịch sử, những tiểu thuyết cổ điển của Trung Quốc vốn hàm chứa diện mạo lịch …

Xem tiếp »