Home / VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG (page 3)

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

Sự vô lý của những thứ nhân danh nghệ thuật: Mỹ thuật ứng dụng hiện đại cho đến những tác phẩm có giá trên trời

Nói đến Mỹ thuật, nhiều người trong chúng ta chỉ hình dung tới lĩnh vực hội họa hay điêu khắc. Nhưng trên thực tế, mỹ thuật là một khái niệm rất lớn, nó liên quan đến rất nhiều điều chúng ta tiếp xúc được hàng ngày. Nói ví dụ, mọi …

Xem tiếp »