Home / VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG (page 5)

VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

Lùi một bước biển rộng trời cao, ngẩng đầu giải thích chẳng bằng quay lại tự xét mình

Trong đời đôi khi có những chuyện giải thích dài dòng chi bằng không nói năng, có những điều tranh qua cãi lại chẳng thà rằng im lặng còn hơn, trước tiên tự xét lỗi mình, đó là cách tu dưỡng của bậc quân tử xưa nay vậy.  Phạm Thuần …

Xem tiếp »