20/10/2020

Khai Mở

Chân Trời Mới

Cửu Bình – 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản [Trung quốc]_Video

Trong suốt hơn 80 năm tồn tại của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngừng bôi lên mọi thứ bằng vu khống, chiến tranh, lừa dối, độc tài, giết chóc và khủng bố. Bằng bạo lực, Đảng triệt phá truyền thống và tín ngưỡng, tiêu diệt quan niệm luân lý và cấu trúc xã hội. Yêu thương và hoà bình trong công chúng được Đảng thay bằng thù hận và đấu tranh. Thuận Trời thuận Đất thuận Tự nhiên được Đảng thay bằng tự cao tự đại ‘đấu trời đấu đất’. Nhân tố đạo đức xã hội cũng như các nhân tố sinh thái đã vì thế mà bị Đảng phá sạch, dẫn đến khủng hoảng trầm trọng cho dân tộc Trung Hoa cũng như nhân loại hôm nay. Tất cả đại tai nạn ấy đều do Đảng Cộng sản hoạch định, tổ chức, khống chế mà sinh ra.

Click vào góc trên phải (3 gạch ngang) để xổ ra toàn bộ video trong danh sách.

01-01-2005: Dẫn Nhập: Cửu Bình – Chín bài bình luận về Đảng cộng sản
01-01-2005: Cửu Bình 1: Đảng cộng sản là gì?

01-01-2005: Cửu Bình 2: ĐCSTQ xuất sinh như thế nào?

01-01-2005: Cửu Bình 3: ĐCSTQ, một chính thể bạo ngược

01-01-2005: Cửu Bình 4: Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ

01-01-2005: Cửu Bình 5: Giang Trạch Dân và ĐCSTQ câu kết với nhau đàn áp Pháp Luân Công

01-01-2005: Cửu Bình 6: ĐCSTQ phá hoại văn hoá dân tộc

01-01-2005: Cửu Bình 7: ĐCSTQ, một lịch sử đầy giết chóc (updated)

01-01-2005: Cửu Bình 8: ĐCSTQ, một tà giáo về bản chất

01-01-2005: Cửu Bình 9: ĐCSTQ với bản tính lưu manh

Tải video: click cho video chãy, click chuột phải chọn “save video as…”

Đọc online, download sách Cửu Bình LINK 1LINK 2LINK 3LINK 4

9binh.com / epochtimes.com