Home / Chưa được phân loại / Đâu là nguyên nhân dẫn đến can nhiễu học viên Pháp Luân Công tại Quỳ Hợp?

Đâu là nguyên nhân dẫn đến can nhiễu học viên Pháp Luân Công tại Quỳ Hợp?

Pháp Luân Công phát triển và được ưa chuộng khắp thế giới, đã nhận được hơn 3.000 bằng khen và thư công nhận, nhiều nơi đã đưa vào Trường học, trường Cảnh sát… vì những lợi ích mà Pháp Luân Công mang lại. Ở Việt Nam khắp đất nước Pháp Luân Công cũng được người dân đón nhận vì những lợi ích về tâm và thân. Pháp môn này không liên quan đến tôn giáo, hay chính trị. Nhà nước Việt nam cũng thỉnh thoảng tuyên dương về Pháp Luân Công: https://khaimo.com/bao-khoa-hoc-doi-song-luyen-phap-luan-cong-bac-si-tim-vuot-cua-tu/

Hay phơi bày tội ác mà Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công: http://nguyentandung.org/trung-quoc-giet-hoc-vien-phap-luan-cong-cuop-noi-tang.html

Nhưng mà một số nơi cục bộ đã hiểu sai về Pháp Luân Công như Huyện Quỳ Hợp đây.

Tiêu đề Công Văn Huyện Quỳ Hợp:

(Chưa đến lúc chúng tôi công bố toàn bộ Công văn, khi cần thiết và được sự đồng ý của học viên Pháp Luân Công tại Huyện Quỳ Hợp chúng tôi mới công bố, nên hy vọng Quý vị không yêu cầu toàn công văn. Xin cảm ơn)

Danh Mục Công Văn:

I. Thực trạng tình hình: (…)
II. Mục đích, yêu cầu: (…)
III. Nội dung công tác và phân công nhiệm vụ:
1. Công An huyện: (…)
2. Phòng Nội vụ: (…)
3. Phòng Tư Pháp huyện: (…)
4. Phòng Văn Hóa & Thông Tin: (…)
5. Đài Truyền Thanh – Truyền Hình huyện: (…)
6. Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện: (…)
7. UBND các xã và thị trấn: (…)
8. Đề nghị Ban tuyên giáo, Ban dân vận, UBMTTQ và các đoàn thể huyện…
IV. Tổ chức thực hiện: ..

Công Văn Quỳ Hợp (năm 2016) – Trang cuối

Quỳ Hợp là 1 huyện miền cao của tỉnh Nghệ an, cách Tp Vinh của tỉnh Nghệ an 120Km, Nhưng ở TP Vinh người tập Pháp Luân Công rất nhiều, hầu như các Công Viên nào cũng có điểm tập, Ngay trung tâm tp,Vinh cứ mỗi tháng học viên Pháp Luân Công tại tp.Vinh lại tập công chung, có gần ngàn người tập, đã duy trì cả mấy năm nay

Pháp Luân Công tại Nghệ An – 2016

 

  • About khaimo

    Xem thêm

    8 hiện tượng thiên văn kỳ thú bạn không thể bỏ lỡ năm 2018

    Siêu nguyệt thực, nhật thực toàn phần, bán phần, mưa sao băng, các hành tinh …

    • Facebook(0)