Hình ảnh Pháp Luân Đại Pháp tại Gia Lai

Pháp Luân Đại Pháp còn gọi là Pháp Luân Công, là một phương pháp tu luyện có nguồn gốc cổ xưa, được công bố ra công chúng bắt đầu tại Trung Quốc vào năm 1992. Phương pháp tu luyện cả Thân và Tâm. Hình thức tu luyện thực hành những bài tập động tác nhẹ nhàng (5 bài tất cả). Trọng tâm đặt vào trau dồi tâm tính qua học đạo lý Chân Thiện Nhẫn, gọi là tu tâm tính.

Tài liệu chủ yếu là cuốn: Chuyển Pháp Luân

Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền rộng tại 114 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 100 triệu người tập luyện. Các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch ra trên 40 thứ ngôn ngữ. Pháp Luân Công đã giành được hơn 3000 giải thưởng và bằng khen. Vào năm 2000, ngày 13 tháng 5 đã được chọn là ngày “Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới”. “Luận Ngữ” lời mở đầu cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Anh của Ông Lý Hồng Chí được đưa vào sách dạy tiếng Anh tại trường Byreshawara ở Bangalore, Ấn Độ.

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLMI5GHyuTUK_TLmsyKml8xkjbU5B_G5gJ&v=Ebdp1G_1VsQ&layout=gallery[/embedyt]

Xem thêm: