Lịch sử bốn lần diệt Phật có kết cục tương đồng

Trong lịch sử Trung Quốc có năm vị hoàng đế gây nạn cho Phật Pháp, bốn lần tạo thành tai nạn, lịch sử gọi là “Tam Vũ nhất Tông diệt Phật”. Tình tiết mỗi lần khác nhau nhưng kết cục đều giống nhau đến kinh ngạc. Đó cũng là lời cảnh tỉnh đối với những ai hiện đang đi vào vết xe đổ.

[toc]

Phần 1

Vị thứ nhất: Bắc Ngụy Thái Vũ Đế Thác Bạt Đào

Thời kỳ Nam Bắc triều, Bắc Ngụy Thái Vũ Đế Thác Bạt Đào đích thân dẫn quân thiết kỵ đạp bằng bốn nước, nhất thống phương Bắc. Đương thời Phật Pháp truyền bá rộng rãi, có rất nhiều người xuất gia tu hành. Năm 438 ông ban chiếu lệnh cho các tăng lữ 50 tuổi trở xuống phải hoàn tục để giải quyết nguồn cung cấp binh lính. Năm 444 ông lại lấy cớ Phật Pháp “làm các hoạt động mê tín” (Chiếu viết: “Giả ngày sinh của giặc Tây phương, sinh ra yêu nghiệt”), ông đã xuống chiếu xua đuổi các tăng lữ [1]. Năm 446, dựa vào lời tấu của trọng thần Thôi Hạo, ông ban chiếu diệt Phật khốc liệt nhất: “Đập vỡ và thiêu hủy tất cả tượng Phật và kinh Phật, phá hủy chùa chiền, chôn sống tăng lữ.” Khi đó thái tử là người thành tín Phật Pháp đã liên tiếp dâng biểu khuyên can, trì hoãn ban bố chiếu thư nên một số tăng nhân đã trốn thoát. Mấy ngày sau bắt đầu đập phá tháp Phật, hủy hoại tượng Phật (để đúc tiền), thiêu hủy kinh Phật, sát hại tăng ni… Toàn quốc từ trên xuống dưới đều kinh hoàng khiếp đảm.

Có lẽ ứng với quy luật “Thượng đế muốn nó diệt vong thì trước tiên làm cho nó điên cuồng”. Thôi Hạo không nghe lời khuyên can của đồng liêu, dốc sức thúc đẩy phong trào diệt Phật, bước đến kết cục thê thảm. Thôi Hạo là người Hán, cậy mình công cao coi thường giới quý tộc Tiên Ti (một dân tộc thiểu số phía Bắc Trung Quốc). Ông ta sử dụng số tiền lớn đem sách của mình và quốc sử do ông ta chủ biên khắc thành rừng bia để hiển dương, đã bộc lộ ra vụ bê bối và chọc giận giới quyền quý. Hoàng đế đích thân thẩm vấn. Thôi Hạo tự ví mình tài hoa như Trương Lương ngoài việc thừa nhận tham hối lộ ra đã kinh hoàng sợ hãi không biết ứng đối thế nào. Năm 450, vị lão thần ba triều đại này và người thân ba họ của ông ta đã bị diệt tộc. Trước khi chết ông ta chịu hình phạt, chịu nhục kêu la suốt dọc đường [2]. Đương thời mọi người đều nói ông ta diệt Phật bị báo ứng.

Hai năm sau, Thái Vũ Đế đang cường tráng như mặt trời giữa trưa lại bị hoạn quan giết chết, mới 44 tuổi. Hai con trai của ông (Thái tử và Cung Tông) cũng lần lượt chết bởi tay hoạn quan.

Năm 452 Văn Thành Đế kế vị, lập tức vãn hồi những sai lầm của ông nội, đã chấn hưng Phật Pháp. Hang đá Vân Cương chính là do ông hạ chiếu xây dựng. Từ đó quốc thái dân an, tạo dựng nền móng vững chắc cho Ngụy Hiếu Văn Đế trung hưng sau này.

Vị thứ hai: Bắc Chu Võ Đế Vũ Văn Ung

Thời kỳ cuối Nam Bắc Triều, Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung là người có sức mạnh thần dũng anh vũ. Năm 575 ông 32 tuổi, đích thân dẫn quân chinh phạt Bắc Tề. Năm 34 tuổi ông lại lần nữa thống nhất miền Bắc.

Năm 574, Vũ Văn Ung tuyên bố không sợ xuống địa ngục, Phật, Đạo đều diệt, hủy hoại các kinh thư, tượng của Phật và Đạo, lệnh cho các hòa thượng, đạo sỹ phải hoàn tục [3]. Sau khi tiêu diệt Bắc Tề, ông ta lại cấm hai tôn giáo Phật và Đạo trong địa giới Bắc Tề, cướp đoạt 4 vạn ngôi chùa làm nhà ở, thiêu hủy Phật tích, cưỡng bức 3 triệu tăng ni hoàn tục, khiến cho miền Bắc dường như tuyệt tích Phật Pháp.

Tháng 6 năm sau, ông lại dẫn quân lên phía Bắc chinh phạt Đột Quyết, đại quân vừa đến nơi thì Vũ Đế bạo bệnh mà chết, tuổi mới 35.

Bắc Chu diệt Phật, tai họa không chỉ có vậy. Thái tử Vũ Văn Uân 19 tuổi kế vị. Uân tàn bạo hoang dâm, năm sau nhường ngôi cho con trai mới 6 tuổi, còn bản thân ông ta lui về hậu cung phóng túng dục vọng, đến năm 22 tuổi thì bệnh chết. Con trai ấu thơ kế vị, đại quyền rơi vào tay người ông ngoại là Dương Kiên.

Năm 581, Dương Kiên phế bỏ nhà Bắc Chu lập lên nhà Tùy. Không đầy 2 năm, Dương Kiên diệt sạch 43 gia tộc con cháu hoàng tộc Vũ Văn, tông thất Vũ Văn về cơ bản đã bị giết sạch không còn sót một ai.

Hậu trường lịch sử

Để lại tai họa cho cháu con, tổ tiên có được miễn tội không? Thượng thư Bộ Lại đời Đường là Đường Lâm đã ghi chép câu chuyện trong “Minh báo ký” như sau:

Quan ngự thiện của Bắc Chu Vũ Đế là Bạt Bưu đến thời Tùy Văn Đế Dương Kiên vẫn làm quan ngự thiện. Một hôm Bạt Bưu đột tử nhưng ngực vẫn còn ấm, người nhà không dám liệm. 3 ngày sau Bạt Bưu tỉnh dậy nói: “Dẫn ta đi gặp hoàng thượng, Chu Vũ Đế chuyển lời.”

Sau khi gặp Dương Kiên, Bạt Bưu nói rằng ông đến âm gian thấy Chu Vũ Đế đang chịu hình phạt tàn khốc. Vũ Đế nói với ông rằng: “Ông giúp tôi chuyển lời đến thiên tử Đại Tùy, ông ấy trước kia đã từng là đồng sự của tôi, vàng ngọc lụa vải trong quốc khố ngày nay đều là do tôi tích trữ. Bởi vì khi còn sống tôi diệt Phật nên hiện nay chịu khổ cực, xin ông ấy làm công đức cho tôi.”

Thế là Dương Kiên lệnh khắp thiên hạ mỗi nhà bỏ ra 1 đồng để làm siêu độ cho Vũ Đế.

Sách “Tùy thư” có ghi chép: “Khi Dương Kiên sinh ra ở trong chùa thì khí tía đầy sân. Tỳ kheo ni Trí Tiên nói với mẹ Kiên rằng, đứa trẻ này có lai lịch không tầm thường, phải để bà ấy đích thân nuôi dưỡng. Đến khi Dương Kiên 13 tuổi mới trở về với mẹ đẻ [4]. Sau khi Dương Kiên đăng cơ, quả nhiên như dự ngôn, ông đã thúc đẩy Phật Pháp ở Đông Thổ lên tới đỉnh cao, và triều Tùy cũng đã xuất hiện cục diện “Khai Hoàng thịnh thế””.

Vị thứ 3: Đường Cao Tổ Lý Uyên

Cuối thời nhà Tùy chiến loạn, lịch sử lại lặp lại. Năm 618 Lý Uyên thay triều Tùy lập lên triều Đường. Giống như bản sao của người chồng của dì là Dương Kiên thay nhà Chu lập nhà Tùy, nhưng Lý Uyên không có truyền thống tín Phật như người chồng của dì.

Năm 626, Thái sử lệnh Phó Dịch 7 lần dâng tấu diệt Phật, ngôn từ kích động. Lý Uyên bất chấp đại đa số bề tôi phản đối. Tháng 5, ông ra chiếu thư: “Kinh thành để lại 3 chùa 2 Đạo quán. Còn lại tất cả các châu trong thiên hạ không được để lại ngôi chùa, quán nào”. Các chùa, Đạo quán khác đều bị tháo dỡ hết, chỉ cúng dường đệ tử Phật gia, Đạo gia tinh tấn, số còn lại đều lệnh phải hoàn tục [5]. Đương thời triều Đường chỉ có trên 300 châu phủ. Toàn quốc có trên 5.000 ngôi chùa, trên 500.000 tăng ni, gần 100 hang đá thờ Phật. Điều này có nghĩa là trên 90% chùa bị phá hủy, trên 460.000 tăng ni bị tước đoạt tín ngưỡng.

Nhưng đến tháng 6 thì xảy ra biến cố Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân chấp chính, chiếu thư này không thể thực hiện. Nếu không phải như thế này mà tiếp tục diệt Phật Pháp thì lịch sử Đại Đường thịnh thế e rằng phải viết lại.

Hậu trường lịch sử

Đường Thái Tông như biển dung nạp muôn sông, khí độ rộng lớn, nghênh đón văn minh, tín ngưỡng của các nước đến giao hòa với Đại Đường. Thời Sơ Đường đã đưa kinh tế, văn hóa phát triển đến đỉnh cao của thế giới. Sau khi Lý Thế Dân đăng cơ, ông đã ban chức Ngự thực và nhẹ nhàng khuyên bảo Phó Dịch. Nhưng Phó Dịch vẫn cứ đánh phá Phật Pháp như trước khiến Thái Tông cũng không biết làm thế nào.

Phó Dịch từng cùng với Phó Nhân Quân, Tiết Tích cùng là Thái sử lệnh. Tiết Tích mộng thấy Phó Nhân Quân đã chết đến đòi ông món mợ 5.000 đồng. Tiết Tích hỏi: “Vậy tôi sẽ trả cho ai?”

Phó Nhân Quân nói: “Trả cho người đất (nê nhân)”.

Tiết Tích lại hỏi: “Người đất là ai?”

Phó Nhân Quân nói: “Phó Dịch”.

Khi đó còn có người cũng mộng thấy Phó Nhân Quân đã qua đời, người đó hỏi ông ấy rằng: “Phó Dịch phỉ báng Phật thì sẽ báo ứng thế nào?”

Phó Nhân Quân nói: “Đày làm người đất (nê nhân) ở Việt Châu”.

Khi Tiết Tích trả tiền cho Phó Dịch có kể lại giấc mộng này. Mấy hôm sau Phó Dịch đột tử. Mọi người đương thời nói: “Người đất (nê nhân) có thể ngụ ý là người trong địa ngục Nê Lê.“ [6]

Lấy xưa làm gương

Mặt trời, mặt trăng và các vì sao vận chuyển tuần hoàn, lịch sử cũng lặp lại tuần hoàn. Sự thay đổi triều đại, chuyện thành bại hưng vong, tất cả đều để lại tấm gương và đáp án cho người đời sau.

Bắc Ngụy Thái Vũ Đế diệt Phật, 44 tuổi đột tử, hai con trai bị vạ lây mất mạng. May mắn cháu trai đã cứu vãn tổn thất, đưa quốc gia phục hưng. Bắc Chu Vũ Đế diệt Phật càng ghê gớm hơn, 35 tuổi đột tử, con cháu và toàn bộ hoàng tộc Vũ Văn bị tuyệt diệt. Dương Kiên phục hưng Phật Pháp, nhà Tùy đã tạo ra thời Khai Hoàng thịnh thế. Chiếu diệt Phật của Đường Cao Tổ bị Đường Thái Tông phế bỏ, có thể nói là cực kỳ sáng suốt.

Lấy xưa làm gương có thể biết thịnh suy thay đổi. Lấy người làm gương có thể rõ được mất. Câu danh ngôn này của Đường Thái Tông có thể nói ai ai cũng biết. Vậy sau khi thấy những bài học lịch sử diệt Phật trên, người đời sau vẫn còn phỉ báng Phật Pháp, phá sự tu hành và tước đoạt tín ngưỡng không?

Đại bộ phận người ta sẽ không làm thế. Nhưng luôn có những người cá biệt tự cho mình là đúng, tự coi mình sáng suốt, muốn thay đổi quy luật quả báo này. Sau này trong lịch sử xuất hiện 2 vị hoàng đế như thế này, đều đã “dùng thân mình thuyết Pháp”, đã để lại bài học càng rõ ràng hơn.

Phần 2

Lịch sử luôn cảnh tỉnh người đời sau trong khi lặp lại, nhưng luôn có những người tự coi mình là thông minh, muốn mình một kiểu, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, kết quả trái lại lại lặp lại bài học lịch sử.

Vị thứ tư: Đường Vũ Tông Lý Viêm

Đường Vũ Tông Lý Viêm tín ngưỡng Đạo giáo, đăng cơ khi 26 tuổi. Tháng 8 năm Hội Xương thứ 5 (năm 845), sau khi đi sâu vào thanh tra, ông bắt đầu phá hủy hàng loạt chùa thờ Phật. Chiếu thư ra lệnh rõ, phá bỏ trên 4.600 ngôi chùa lớn, trên 40.000 ngôi chùa nhỏ, lượng lớn kinh Phật bị đốt, tượng Phật bị nung chảy đúc tiền. Ông lệnh cho trên 260.000 tăng ni phải hoàn tục [7], những hòa thượng Ấn Độ cổ và Nhật Bản cũng không được miễn. Những tôn giáo ngoại lai như Hồi giáo, Hỏa giáo, Mani giáo, Cảnh giáo, Hồi Hột giáo cũng cùng chịu nạn. Các chùa chiền tương ứng bị phá dỡ. Kinh thành có 70 nữ tu Mani không chốn nương thân phải tự tử. Giáo đồ Hồi Hột phần lớn chết trên đường bị xua đuổi… Lịch sử gọi là Hội Xương diệt Phật.

Đại Đường thịnh thế cũng là thời thịnh thế của Phật Pháp. Thời kỳ cuối nhà Đường suy bại, Phật Pháp vẫn đi sâu vào lòng người như trước. Vũ Tông diệt Phật nên mất nhân tâm, có những tiết độ sứ phiên trấn hoàn toàn không thi hành, còn nói: “Thiên tử tự đến mà phá hủy thiêu đốt.” [8] Sau chính loạn bước đầu ổn định, thời kỳ “Hội Xương trung hưng” xã hội có chuyển biến, người dân oán trách khắp nơi cũng dần dần giảm nhẹ. Năm sau trong dân gian có truyền ra thuyết Vũ Tông diệt Phật bị giảm thọ 10 năm, âm tào đòi mạng [6]. Không lâu sau Vũ Tông đột nhiên bệnh chết, chỉ mới 32 tuổi.

Quy luật tuần hoàn của lịch sử lại tái hiện lúc này. Hoàng thái thúc Lý Thầm kế vị. Việc lớn đầu tiên sau khi đăng cơ là ban chiếu “khôi phục công bằng” [9], đã khôi phục toàn diện chùa chiền tăng ni [10]. Từ đó tiếng búa rìu sửa chữa phục hồi chùa chiền trong thiên hạ lúc nào cũng văng vẳng bên tai [11].

Tuyên Tông thích học theo Thái Tông. Ông khôi phục Phật Pháp, giống Thái Tông sau khi đăng cơ đã phế bỏ chính sách diệt Phật của Cao Tổ. Tuyên Tông tại vị 13 năm, dốc sức trị sửa quốc gia khiến dân giàu nước mạnh, quốc gia yên ổn bình yên, lịch sử gọi là thời thịnh trị “Đại Trung chi trị”. Tuyên Tông cũng được ca ngợi là “Tiểu Thái Tông” [11], được sử sách lưu tiếng thơm, được người dân trăm họ ca tụng [12].

Vị thứ năm: Hậu Chu Thế Tông Sài Vinh

Là người hùng tài đại lược, được ca ngợi là đệ nhất minh quân thời kỳ Ngũ Đại, Hậu Chu Thế Tông Sài Vinh đã cải cách toàn diện, mở mang bờ cõi, đánh không trận nào không thắng, nhưng tại sao lại đoản mệnh như thế này? Hủy hoại gia tộc hủy hoại cơ nghiệp chỉ trong một sớm?

Thực ra lịch sử đã cho câu trả lời. Sau này Tống Thái Tổ, Tống Thái Tông đều lấy làm gương răn mình, đã dựng nên sự phồn vinh thịnh thế triều Tống.

Sài Vinh kế vị sang năm thứ 2, vào tháng 5 năm 955 ông đã xuống chiếu phá hủy chùa thờ Phật. Phật Pháp, chùa chiền trong toàn cõi, ngoại trừ những ngôi chùa có hoàng đế đề chữ ra có thể giữ lại, mỗi huyện chỉ được giữ lại một ngôi chùa, còn lại phá hủy hết. Toàn quốc tổng cộng phá dỡ 30.360 ngôi chùa, phá hủy tượng Phật để đúc tiền, gần 1 triệu tăng ni bị ép phải hoàn tục [13] [14].

Những niên đại Phật Pháp hưng thịnh, rất nhiều người không dám hủy hoại tượng Phật. Sài Vinh nói: “Phật là Phật, tượng là tượng. Phật thì ngay cả mắt, thịt trên thân mình còn có thể thí xả nữa là đập tượng Phật đúc tiền, Phật cũng sẽ đồng ý thôi.” Chùa Đại Bi ở Trấn Châu (huyện Chính Định, Thạch Gia Trang, Hà Bắc ngày nay) có tượng Bồ Tát Quán Âm lớn bằng đồng rất linh nghiệm, người đập tượng đều bị gãy tay mà chết, không ai dám động đến nữa. Sài Vinh đích thân dùng búa lớn bổ vào phần ngực tượng Bồ Tát. Thống soái Cấm quân là Triệu Khuông Dận 28 tuổi (sau này là Tống Thái Tổ) và em trai là Triệu Khuông Nghĩa 16 tuổi (sau này là Tống Thái Tông) đang đứng ở một bên đã chứng kiến đoạn lịch sử này [6].

Sài Vinh hỏi Vương Phác là người tinh thông thuật số: “Trẫm có thể sống bao nhiêu năm?”

Vương Phác trả lời: “30 năm sau thì không biết được.”

Sài Vinh lầm tưởng rằng còn có thể sống 30 năm nữa, rất vui mừng. Nhưng Vương Phác có ngụ ý khác, Sài Vinh tại vị 5 năm 6 tháng, 5 lần 6 chính là ngụ ý 30.

Năm 959 Sài Vinh dẫn đại quân đánh U Châu, những thành lũy dọc biên giới của Khiết Đan đều bị công hạ nhanh chóng, Phiên Bộ chạy trốn suốt đêm. Xa giá đến Ngõa Kiều Quan, Sài Vinh leo lên cao ngắm trông 6 sư đoàn, hỏi bách tính đến dâng rượu thịt rằng: “Đất này tên gì?”

Người dân trả lời: “Tương truyền qua các đời, gọi là Bệnh Long Đài” (“bệnh long” ý là chỉ rồng bị bệnh).

Sài Vinh lặng thinh, lập tức lên ngựa quay trở về. Đêm đó phát bệnh, ngực mọc nhọt độc.

Trước đó Sài Vinh đã mộng thấy Thần tặng ông một chiếc lọng vàng lớn và thêm một quyển “Đạo kinh”, sau đó mới có được thiên hạ. Đêm phát bệnh ông lại mộng thấy vị Thần đó đòi lại chiếc lọng vàng và “Đạo kinh”. Sau khi kinh sợ tỉnh dậy ông nói: “Ta mộng chẳng lành, chẳng lẽ mệnh Trời sẽ mất sao.” [14] Không lâu sau, nhọt độc ở ngực bị vỡ ra mà chết. Người đương thời truyền rằng đó là quả báo hủy hoại Phật chém vào ngực tượng Phật.

Con trai nhỏ 5 tuổi của Sài Vinh kế vị chưa được một năm thì bị Thống soái Cấm quân Triệu Khuông Dận đoạt giang sơn. Thế là nhà Hậu Chu nước mất nhà tan.

Mấy năm trước khi Sài Vinh diệt Phật, Thống soái Cấm quân Triệu Khuông Dận đã bái kiến Thần tăng Ma Y. Triệu Khuông Dận nói: “Hiện nay diệt Phật hủy tượng không phải là phúc của xã tắc.”

Ma Y nói: “Lẽ nào đã quên tai họa gây ra do Tam Vũ diệt Phật?”

Triệu lại hỏi thiên hạ sẽ bình định như thế nào? Ma Y nói: “Giữa Thìn Thân sẽ có chân chủ xuất hiện, Phật Pháp cũng phục hưng.”

Sau này Triệu Khuông Dận đăng cơ vào ngày Giáp thìn tháng Giêng năm Canh thân, đã ứng nghiệm với dự ngôn [15].

Rút ra bài học Tam Vũ diệt Phật, đã đích thân chứng kiến báo ứng của Sài Vinh, Triệu Khuông Dận khi mới lên ngôi liền bãi bỏ chính sách diệt Phật của Sài Vinh [16], liên tiếp xây tạo chùa Phật, tượng Phật. Ở ngôi chùa cổ ở Trấn Chân mà năm xưa Sài Vinh đích thân dùng búa bổ tượng Phật, vào năm 917 Triệu Khuông Dận xuống chiếu xây dựng mở rộng chùa Long Hưng, đồng thời đúc tượng đồng Quán Âm nghìn tay nghìn mắt cao lớn hơn (tổng cộng 42 tay cao 22 m). Đây chính là nguồn gốc chùa Đại Phật Chính Định ngày nay. Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa kế vị càng tôn sùng Phật Pháp hơn. Cùng với sự phục hưng của Phật Pháp, kinh tế nhà Tống cũng phát triển đến bước phồn vinh chưa từng có.

Đi vào vết xe đổ, lịch sử lặp lại

Lịch sử luôn tuần hoàn trong khi lặp lại mà tiến bước, cho nên con người ngày nay nhất định có thể tìm được hình bóng mình trong những bài học lịch sử.

Tam Vũ Nhất Tông diệt Phật, 4 vị hoàng đế thân thể cường tráng sau khi diệt Phật thì rất nhanh chóng đột tử. Những người kế tục hễ sửa chữa sai lầm, dốc sức vãn hồi con sóng dữ thì quốc gia sẽ rất nhanh chóng bước vào con đường thịnh trị. Còn những người kế nhiệm vẫn tiếp tục kéo dài sai lầm thì sẽ là kết cục bi thảm nước mất nhà tan, gây tai họa cho cháu con.

Từ xưa đến nay những người tước đoạt tín ngưỡng đều kết thúc bằng thất bại và ác báo, những tấm gương lịch sử của phương Tây càng mãnh liệt hơn. Thế kỷ thứ nhất, đế quốc La Mã cổ đại vì tiêu trừ tín ngưỡng của giáo đồ Cơ Đốc nên đã tạo dựng tin bịa đặt bôi nhọ hãm hại giáo đồ Cơ Đốc, đã dùng lời dối trá để lừa người dân tham gia bức hại. Sau đó gây ra 4 lần đại dịch tràn khắp toàn quốc, khiến một nửa dân số mất mạng trong dịch bệnh. Đế quốc La Mã hùng mạnh không ai sánh bằng cũng vì thế mà suy vong sụp đổ.

Ngày nay triều đại Đỏ hủy diệt tín ngưỡng, bức hại tín ngưỡng một cách có hệ thống vượt xa bất kỳ quốc gia nào trong lịch sử cổ kim Đông Tây. Trung Cộng bắt đầu tẩy não có hệ thống, dùng thuyết vô Thần hủy diệt tất cả các tín ngưỡng. Cách mạng Văn hóa, Phá tứ cựu, đập chùa hủy tượng, bức hại tăng ni, chỉ là sự tiêu diệt cuối cùng đối với tín ngưỡng. Không có tín ngưỡng thì không có sự ước thúc tâm lý thiện ác hữu báo, mọi người bị tẩy não đã trở thành “giáo đồ cộng sản”, chính nghĩa bị bóp méo thành thù hận, những quần thể người đối địch nhau do bị những lời giả dối của Trung Cộng phân chia ra đã không e dè đấu tranh, bức hại thậm chí tàn sát nhau. Nhân dân theo Trung Cộng đấu tranh giết hại địa chủ. Ngày nay các quan chức cao cấp của Trung Cộng đều đã trở thành những đại địa chủ. Nhân dân theo Trung Cộng đấu tranh giết hại các nhà tư bản, ngày nay gia tộc các quan chức Trung Cộng đều đã trở thành các nhà tư bản. Nhân dân theo Trung Cộng “tiêu diệt bóc lột”, ngày nay nhân dân chịu sự bóc lột của Trung Cộng lại càng nghiêm trọng hơn. Nhân dân theo triều đại Đỏ hết cuộc vận động này đến phong trào khác, thời kỳ hòa bình đã gây ra cái chết bất thường của 80 triệu đồng bào, vượt quá tổng số người chết trong cả 2 lần chiến tranh thế giới. Trung Cộng làm ác nhân dân gánh chịu? Điều này chẳng phải chính là quả báo ác do người dân đánh mất tín ngưỡng hùa theo Trung Cộng?

Việc ác cũ của triều đại Đỏ còn chưa báo lại làm việc ác mới. Năm 1992, Pháp Luân Phật Pháp với hình thức là Pháp Luân Công truyền ra, đã nhanh chóng truyền khắp mọi vùng Trung Quốc, đến năm 1999, người học đã lên đến 100 triệu người, tín ngưỡng Chân Thiện Nhẫn đã ăn sâu vào lòng người. Trung Cộng nổi lên bằng phá hoại tín ngưỡng đã không thể dung nhẫn, Giang Trạch Dân tâm đố kỵ cực kỳ mạnh mẽ lại càng không dung nạp nổi. Giang Trạch Dân ngoi lên dựa vào trấn áp phong trào dân chủ, tàn sát sinh viên “Lục Tứ”, hoàn toàn không có bất kỳ thành tích chính trị nào, do đó Giang muốn dùng trấn áp Pháp Luân Công để lập bia tạo truyện cho mình. Năm 1999 Giang đã phát động cuộc vận động, lời dối trá rợp trời dậy đất tẩy não toàn quốc, kích động nhân dân thù hận Pháp Luân Công, đến nay đã gây ra hàng triệu người bị bắt giữ cầm tù, hàng trăm ngàn người bị cải tạo lao động, hàng chục nghìn người bị xử tội hình phạt, hơn 3.000 người đã được chứng thực bị bức hại đến chết, còn có hàng chục nghìn người mất tích… Hủy diệt tín ngưỡng trắng trợn không e dè như thế này, kết cục của nó đã nhiều lần triển hiện trong lịch sử rồi. Nhưng đáng sợ là, triều đại Đỏ đã dùng lời dối trá lừa gạt nhân dân phỉ báng hủy hoại Pháp Luân Phật Pháp, thù địch với những người tín ngưỡng Chân Thiện Nhẫn, khiến những người dân không minh bạch chân tướng cũng bị cuốn vào trong ác báo sắp tới của Trung Cộng.

Những bài học lịch sử sẽ lặp lại đối với triều đại Đỏ bức hại tín ngưỡng ngày nay và xảy ra trên thân những người không minh bạch chân tướng? Quy luật là như vậy, khó may mắn thoát được, đây cũng là điều tất yếu của lịch sử. Chớ tin triều đại Đỏ mà bị cuốn trôi đi, đó cũng là sự lựa chọn sáng suốt nhất của con người hôm nay.

Lấy chuyện xưa làm gương có thể biết hưng vong thay triều đổi đại. Ở đây vừa có sự hưng vong thay triều đổi đại, cũng có sự tồn vong của bản thân.

vn.minghui.org