Luật Sư: Tập Pháp Luân Công có hợp pháp tại Việt Nam?

PV: Thưa Luật Sư, tập Pháp Luân Công có hợp pháp tại Việt Nam
LS Nguyễn Xuân Chiến: Trong hệ thống Pháp luật Việt nam không hề có bất kỳ một quy định nào cấm công dân Việt nam tập Pháp Luân Công. Pháp Luân Công không phải là Tôn giáo, không thành lập tổ chức, không thu lệ phí, ai thích tập thì tập, ai không thích thì thôi, hoàn toàn là tự giác. Trong nội dung tu luyện của Pháp Luân Công, thì lấy tu tâm dưỡng tính làm căn bản, tuyệt đối cấm chỉ học viên làm chính trị. Tập Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp Pháp

PV: Thưa Luật Sư, thời gian qua lực lượng chức năm đến các điểm luyện công yêu cầu giản tán và cho rằng những người tập đang vi phạm quy định về hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng vì có trên 5 người, ông có thể cho biết thêm về điều này?
LS Tiến Sỹ Nguyễn Duy Hưng: Hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng theo quy định số 38 ngày 18/3/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 09 ngày 5/9/2005 của Bộ Công an thì những trường hợp tổ chức tập trung từ 5 người trở lên tại những nơi công cộng nhằm mục đích đưa ra những yêu cầu hoặc kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gia đình, tổ chức hoặc nhằm đưa ra những yêu cầu, kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến đời sống chính trị – xã hội, đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì mới là tập trung đông người nơi công cộng và phải tiến hành xin phép. Vẫy việc người dân tập luyện Pháp Luân Công tại các nơi công cộng chỉ đơn thuần là rèn luyện sức khỏe thì không có gì sai với quy định của Pháp luật và không cần phải xin phép

Phần 1:

Phần 2:

 

Pháp Luân Công dưới góc nhìn của những người làm trong ngành an ninh và quốc phòng:

 

Link rút gọn: https://bit.ly/2AOnl1e