Nấc thang Thiên đường

Là con người, bất cứ ai, tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn đều nguyện ước tìm về cội nguồn chân thực của sinh mệnh, sống có ý nghĩa, phản bổn quy chân trở về nhân chi sơ tính bản thiện, trở về là con người thuần chân thuần thiện chất phác thủa ban đầu, điều quan trọng là bạn có đủ ý chí và kiên định cùng phúc phận hay không, có những lẽ ấy trước hết phải hiểu được cái gọi là duyên phận, ai đó đọc được bài viết này thì có thể cũng xem như bạn là “có duyên”.   

                                                                          

Trùng dương ngàn con sóng
Cuộn xô, cuộn xô bờ
Biển vẫn say ngủ mơ.

Ở nơi nào, mây đến
Vụt mau hóa cơn mưa
Gió mưa, trên biển xa.

Nhìn mưa qua mưa qua
Thấy không gian chợt lạ
Thấy ta sao chợt nhỏ
Nhỏ như hạt mưa sa.

Đại dương kia bao la
Vẫn mang tên biển đời
Gửi linh hồn mưa gió
Vào sóng muôn ngàn năm.

Ngàn năm trôi qua mau
Bể dâu bao từng trải
Vẫn luân hồi qua lại
Trần ai, kiếp phù sinh.                               

Tỉnh cơn mê hôm nay
Vừa hay ta gặp được
Nấc thang về thiên đường
Sách thiêng Chuyển Pháp Luân            

Vô Cố Nhân.                                           

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu Luyện rèn luyện tinh thần và thể chất thể theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn đặc tính tối cao của vũ trụ.

Pháp Luân Đại Pháp giúp nâng cao đạo đức, cải thiện sức khỏe và khai sáng tâm linh, kết hợp giữa “Tu tâm dưỡng tính & Luyện tập thân thể”.

Pháp Luân Đại Pháp là phi tôn giáo, phi chính trị (không tôn giáo, không chính trị), vừa phù hợp tối đa với mọi tầng lớp xã hội, và việc theo học hoàn toàn là tình nguyện. Tu Luyện Pháp Luân Công giúp tìm về nguồn cội chân chính của sinh mệnh (Phản bổn quy chân).

Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền tạị hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, đem lại lợi ích to lớn cho hàng trăm triệu người, nhưng vẫn đang lại bị đàn áp phi lý vô nhân đạo tại Trung Quốc, cuộc đàn áp phi lý vô nhân đạo ấy trái với  lương tri và lương tâm của đạo đời, trái với công ước quốc tế về quyền con người.

>>Vạn năm một thuở thênh thang cổng trời