Nhìn thấy trong định: Bộ luật âm phủ – Địa ngục du ký

Phần 1

ĐCSTQ là một âm hồn đến từ phương Tây, nó tuyên truyền đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, đấu với mọi vật, trong cuộc Đại cách mạng văn hóa, nó đã phá hủy tất cả văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, chùa chiền, miếu mạo. Nó còn lợi dụng giáo dục để truyền bá lý luận, tư tưởng thuyết vô thần, tôn sùng vật chất, khoa học, chú trọng những thứ hữu hình, kêu gọi người dân phải tin vào đảng, coi đảng như mẹ, đảng là quan trọng nhất, mọi thứ khác đều xếp sau đảng. Nó khiến con người sùng bái cuộc sống vật chất, dần dần xa rời nhận thức về Thần, từ đó khiến cho tư tưởng của con người bị phong bế, bị ĐCSTQ dễ dàng tẩy não.

[toc]

Tập đoàn Giang Trạch Dân đã lợi dụng quyền lực độc tài chuyên chính của ĐCS để bịa đặt, bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều người đã tin theo chúng mà không lắng nghe những lời giảng chân tướng của người tu luyện Đại Pháp, thậm chí còn nghe theo lời dối trá mà bức hại chết vô số người tu luyện Pháp Luân Công.

Trong lịch sử đã có quá nhiều bài học giáo huấn về bức hại người tu luyện Chính Pháp. Năm 300 trước công nguyên các tín đồ Cơ Đốc giáo đã bị Đế quốc La Mã bức hại và tàn sát. Ngày nay, bằng chứng rõ ràng là đảng cộng sản Trung Quốc và Giang Trạch Dân đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp – một môn tu luyện Chính Pháp của Phật gia.

Trong quá trình tu luyện, một lần khi luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp, chỉ trong thời gian năm phút nhập định ngắn ngủi, tôi đã đi thăm Thập điện âm phủ và 16 vạn tầng địa ngục. Những gì tôi nhìn thấy đều là những điều trong tầng thứ sở tại của tôi, chia sẻ với mọi người hy vọng có thể cảnh tỉnh con người thế gian, nhắc nhở con người nên làm điều thiện, đừng làm điều ác, hiểu rõ chân tướng, tất sẽ được phúc báo.

Thập điện âm phủ gồm: 16 vạn tầng địa ngục, Tam thành, Ngũ Nhạc cung, Bát Quỉ Đại Vương phủ, Thập tầng Thẩm Phán điện, Thông Thiên Pháp Vương điện.

Từ xưa đến nay, mọi người đều nghe nói về Thập điện âm phủ và 18 tầng địa ngục, đây là thế giới mà con người sẽ phải tới sau khi chết, ngoại trừ người tu luyện có thành tựu trong quá trình viên mãn sẽ được các Giác Giả trong thế giới Chính Pháp môn đó đến đón đi, còn lại đều phải xuống Thập điện âm phủ chờ xét xử. Cảnh tượng 18 tầng địa ngục mà tôi nhìn thấy trong lần nhập định này không phải là 18 tầng địa ngục mà thuở nhỏ chúng ta được nghe kể, mà là 162.732 tầng, đây là con số mà tôi nhìn thấy trong lúc nhập định.

Trong định, tôi thấy mình ngồi trên một con voi lớn màu vàng, trên mình voi phủ áo giáp vàng, có treo chùm châu báu màu vàng lấp lánh, trông rất uy nghiêm, đi bên cạnh có mười vị Diêm Vương cưỡi trên những thần thú màu vàng đầu giống đầu hổ, thân giống thân tê giác. Một vị Diêm Vương trong đó nói: “Khoảng từ năm 1999 ở nhân gian, địa ngục được phân thành rất nhiều tầng, lúc đó Thông Thiên Pháp Vương Điện đã kiến tạo lại địa ngục theo Thiên lệnh truyền xuống âm phủ”.

Trên đường đi, tôi đã xem hết hơn 16 vạn tầng địa ngục, quỷ chịu cực hình trong đó đa số là những kẻ ác, tay chân của tà linh cộng sản, loạn thần và cả những người chưa làm tam thoái, chúng đã tham gia bức hại, bịa đặt, bôi nhọ, mổ cướp nội tạng của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại nhân gian. Lúc chúng bị hành hình, cảnh tượng máu me vô cùng đáng sợ, chúng thực sự rất hối hận, nét mặt lộ rõ vẻ đau khổ và cầu cứu. Tôi hỏi mười vị Diêm Vương bên cạnh có cách nào giúp họ giải thoát khỏi sự thống khổ ở địa ngục không? Diêm Vương nói: “Mấy chục năm cuộc sống ngắn ngủi nơi nhân gian, Phật Chủ với hồng ân hạo đãng đã truyền Đại Pháp cho thế nhân, ai cũng có cơ hội, người nhận rõ chân tướng và làm tam thoái tất sẽ có tương lai hạnh phúc. Nhưng những quỷ ở địa ngục này hầu hết là những kẻ bức hại Đại Pháp nên rất khó giúp họ thoát khỏi sự đau khổ ở địa ngục”.

Sau khi nghe những lời đó, tôi trở lại trạng thái bình thường, tiến vào một con đường ngập tràn ánh sáng trắng, lúc này, giọng nói của Diêm Vương văng vẳng bên tai: “Hãy truyền những lời này cho nhân gian, cảnh tỉnh thế nhân, người có thể hiểu được những lời này tất có thể trong họa mà đắc phúc”.

Bộ luật âm phủ viết:

Hồng trần cổn cổn thị phi tình
U u hoàng tuyền lục xích kính
Nhân sinh họa phúc tự tác lai
Âm dương bộ thượng vô lậu kính
Vấn thiên vấn địa vấn vô tri
Mạt thế vạn pháp giai thành không
Tác thiện tác ác tự hữu báo
Chuyển Luân Thánh Vương thiên luật định
Ngũ thiên tuế nguyệt bất kiến lân
Danh tình công quá thị yên vân
Bách gia Thần thần đắc thân ý
Kỳ Thần tầm lai vũ trung vận
Xướng văn chân tướng phục trung minh
Vật thương Đại Pháp nhân trung thân
Lai nhật công quá thanh sử kiến
Ám kiếp chuyển cơ chính phân phân

Chú giải:

 1. Hồng trần cổn cổn thị phi tình: chỉ thế gian tràn đầy nghiệp lực đen đúa như sóng cuồn cuộn, thị phi, đúng sai đều là tình.
 2. U u hoàng tuyền lục xích kính: chỉ hoàng tuyền (suối vàng) nơi âm phủ, “ lục xích kính” là đơn vị đo khắc trên thước Lỗ Ban chỉ sự tử biệt, cũng là độ rộng của con đường hoàng tuyền.
 3. Nhân sinh họa phúc tự tác lai: nghĩa là tự làm tự chịu.
 4. Âm dương bộ thượng vô lậu kính: Âm dương bộ chỉ hai quyển âm và quyển dương, ghi chép mọi việc trong quá khứ, hiện tại và tương lai, toàn bộ số mệnh của con người đều được ghi chép trong quyển âm dương thượng. “Vô lậu kính”: chỉ hết thảy những việc thiện, ác đã làm khi còn sống đều ở trong đó, không việc nào bỏ sót.
 5. Vấn Thiên vấn Địa vấn vô tri: Tam giới chính là cõi mê, tất cả sinh mệnh rớt xuống đây dù thiện hay ác đều sống trong vô tri.
 6. Mạt thế vạn pháp giai thành không: Đến thời mạt kiếp thì tất thảy các Pháp đều không còn linh nghiệm nữa.
 7. Chuyển Luân Thánh Vương thiên luật định: Vào thời mạt thế, vạn cổ cơ duyên, Chuyển Luân Thánh Vương sẽ mang “Chuyển Pháp Luân” để chuyển động thiên luật, định ra Pháp mới, Đại Pháp sẽ hồng truyền, mọi người đều có cơ hội được nghe Đại Pháp.
 8. Bách gia Thần thần đắc thân ý: Đất nước Trung Quốc cổ xưa được gọi là Thần Châu, “bách gia” nghĩa là “trăm họ”, ý là chúng Thần trên thiên thượng theo Phật Chủ xuống Thần Châu để đắc thân người.
 9. Kỳ Thần tầm lai vũ trung vận: Sự từ bi của Thần và chân tướng, sẽ đánh thức thế nhân qua các vũ điệu “Thần Vận”, cho con người thêm một cơ hội lựa chọn quay trở về thiên thượng.
 10. Vật thương Đại Pháp nhân trung thân: Chớ làm tổn hại, bôi nhọ những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đang cứu người. Họ là “Thần” đang mang thân người thường.
 11. Ám kiếp chuyển cơ chính phân phân: Thời mạt kiếp mọi pháp đều không linh, Chuyển Luân Thánh Vương xoay chuyển Pháp Luân, chính Thiên, chính Địa, Chính Tam tài, truyền Pháp độ nhân cứu chúng sinh.

Tôi viết ra những điều nhìn thấy trong tầng sở tại của mình để thức tỉnh người đời còn nghe theo ác đảng Trung cộng mà bôi nhọ, bức hại người tu luyện Đại Pháp, cũng để nhắc nhở bản thân nên làm tốt những gì cần làm, không được lười nhác, an dật tìm lý do buông lơi tu luyện. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.

Phần 2

Từ xưa đến nay, có rất nhiều cuốn sách mô tả khác nhau về điện Thẩm Phán, cũng do tầng thứ của mỗi người tu luyện khác nhau, cho nên điều họ nhìn thấy được cũng có sự khác biệt, nhưng tất cả đều cảnh báo những người làm điều ác không nên theo cái ác, từ bỏ cái ác theo cái thiện mới là con đường đúng đắn.

Cấu trúc không gian của mười tầng điện Thẩm Phán (Thập tầng Thẩm Phán điện)

Điện Thẩm Phán được phân thành mười khu vực, khu vực ở đây là nói đến mười thế giới âm phủ vô cùng rộng lớn, cũng giống như không gian tại các tầng trời khác nhau trong Tam giới mà tôn giáo nói đến. Trong không gian của các tầng trời khác nhau còn tồn tại các tầng thứ không gian theo chiều dọc, trong mỗi một tầng không gian chiều dọc lại tồn tại các thế giới đơn nguyên khác nhau. Thế giới đơn nguyên được nói đến ở đây có nghĩa là một không gian thời không (thời gian và không gian) độc lập, mỗi không gian độc lập đều to lớn vô hạn không thể tưởng tượng được, trong đó lại phân thành nhiều nhà tù to lớn như sơn cốc hay đại dương, cũng có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn nhà tù nhỏ, mỗi không gian lại tồn tại những thời không khác nhau, hơn 162.000 tầng địa ngục được đề cập đến trong phần trước chính là tồn tại theo hình thức này.

Sau khi chết ở thế gian, linh hồn phải chờ đợi thẩm phán, sau khi nhận chưởng lệnh (lệnh của Thông Thiên Pháp Vương), linh hồn sẽ phải được quỷ sai và người cầm đèn dẫn đường mới có thể đi xuyên qua giới hạn không gian để bước vào một tầng không gian âm phủ khác. Trong quá trình này cũng có một số linh hồn bỏ trốn, họ sẽ bị lạc trong thời không ngăn cách giữa các không gian, trong đó sấm sét dữ dội, tia điện đỏ lòe, lửa địa ngục rừng rực, gió sắc như dao, mưa như trút nước sẽ liên tục trút lên thân thể những linh hồn bỏ trốn, đau đớn vô cùng. Vì thế thông thường không linh hồn nào dám thoát khỏi hàng ngũ áp giải linh hồn, bởi vì giới hạn thời không đó vốn chính là một cái còng khóa chặt các linh hồn này, đây cũng không phải là một loại công cụ tra tấn thân thể linh hồn được nhân cách hóa như người ta vẫn tưởng tượng. Còn vũ khí của quỷ tướng (Thông Thiên Pháp Vương lệnh) lại là một loại pháp khí có tác dụng bảo vệ và phá trừ sự tổn thương do giới hạn giữa các không gian, nhưng với những linh hồn mang theo nghiệp lực thì pháp khí này cũng không cách nào bảo vệ được. Xuyên qua không gian cảm giác giống như xuyên qua một lớp giấy mỏng manh, đây là nhìn từ góc độ người thường, thực ra không gian mỏng như tờ giấy ấy đi mười vạn tám nghìn dặm vẫn chưa hết.

Năm nghìn năm ở nhân gian, con người và sự việc đều biến mất, U Minh đế – vua của Thập điện Thẩm Phán cũng không phải là Diêm Vương như thời đầu người ta biết đến, tên gọi giống nhau, nhưng Diêm Vương xác thực là một chức vị được luân phiên đảm nhiệm, giống như các vị Thần trong Tam giới cũng luân phiên đảm nhiệm, thực tế không phải là vị Thần trong Tam giới trước đây.

Khi đi thăm điện Thẩm Phán, mười vị Thẩm Phán Vương cũng không phải đều mang hình tượng nam giới, mà trong đó có hai vị mang hình tượng nữ giới, họ đều là những cô gái nổi tiếng hiếu thuận trong lịch sử. Trong số những vị mang hình tượng nam giới có một vị lúc tại thế từng là pháp y giải phẫu danh xưng là Bao Thanh Thiên, nói đến điều này, có thể phá vỡ nhận thức và quan niệm của con người về tầng này, cho nên chỉ mô tả đến đây. Ở đây không giải thích điện Thẩm Phán tầng nào thì phán tội gì, về cơ bản những điều này đã được ghi chép trong các tôn giáo, nhưng hiện tại vạn tội vạn hình phạt đã thay đổi, vì thế tầng tầng các điện lại xử phạt lặp lại, thời-không ở đó khác biệt rất lớn so với thời gian ở nhân gian, vì vậy tính theo thời gian ở nhân gian thì có thể nói là kéo dài vô tận, muốn thoát khỏi địa ngục thì vô cùng khó…. nhưng về cơ bản giống các loại nhà tù hình sự phổ biến trong xã hội ngày nay.

Điện Thẩm Phán nằm ở vị trí trung tâm của mỗi thế giới âm phủ, bốn mặt tám phương nối liền với các tiểu địa ngục đơn nguyên, giống như các cành của cây chĩa ra hướng đông hướng tây đều liên kết với nhau. Sau khi linh hồn đợi xét xử được quỷ dẫn vào vị trí trung tâm, điện Thẩm Phán mới hiện ra.

Điều nhìn thấy trong điện Thẩm Phán chính

Bước vào trong điện, Thẩm Phán Vương ngồi ở vị trí trung tâm điện, mặc áo bào đen viền đỏ, tay áo thêu hoa văn mây vàng, quan bào thêu hình sóng bạc, đầu đội vương miện ba tầng khắc hình chim đại bàng cánh ngọc, chim đại bàng khí thế oai nghiêm như hổ báo, ở giữa khắc chữ “Vương” màu vàng.

Đằng sau có một bức tranh lập thể vô cùng to lớn, bức tranh này khắc và vẽ nhật nguyệt, thiên địa, các tầng mây đều có các sinh mệnh mang hình tượng Thần, còn ở tầng thấp nhất của bức tranh miêu tả cảnh rất nhiều người đang vẫy tay cầu cứu. Nhưng điều đặc biệt nhất trong bức tranh này là những hình vẽ đều xoay quanh một đồ hình Pháp Luân tròn với phù hiệu chữ Vạn (卍) màu vàng đang xoay chuyển ở giữa, xung quanh có hai Thái Cực màu đỏ – đen và hai Thái Cực màu đỏ – xanh lam, cùng bốn chữ Vạn nhỏ màu vàng, ánh hào quang rực rỡ phát ra tạo nên các Phật Đạo Thần trên trời, trên đất, dưới đất, nhật nguyệt, các tầng trời.

Bức tranh này khiến tôi nhớ đến bài thơ trong “Hồng Ngâm 4”:

“Hồng ân hạo đãng

Thiên địa vạn vật thị Sáng Thế Chủ khai sáng
Vũ trụ canh tân tha yếu cứu nhân hồi thiên thượng
Thần lai thời bất hội thị nhĩ yếu đích na dạng
Tín ngưỡng biệt bả nhĩ đắc cứu trở đáng
Biệt dụng cảm tình can nhiễu liễu nhân đích trí thương
Chúng sinh bình đẳng bất phân hình tượng
Đắc cứu yếu khán ác hoàn thị thiện lương
Sáng Thế Chủ hạ thế xuất sinh tại đông phương
Chúng Thần dữ nhân đô kháo tha đích ân thưởng
Thiên địa vạn vật thị Sáng Thế Chủ khai sáng
Vũ trụ canh tân tha yếu cứu nhân hồi thiên thượng

Tạm diễn nghĩa:

Ơn lớn mênh mông

Trời đất và vạn vật đều do Sáng Thế Chủ khai sáng
Vũ trụ đang canh tân Ngài muốn cứu chúng sinh về trời
Khi Thần đến bạn sẽ không biết được như thế nào
Đức tin không ngăn bạn được cứu
Đừng để tình cảm can nhiễu trí thông minh của bạn
Tất cả chúng sinh đều bình đẳng không phân biệt hình dáng bên ngoài
Được cứu là dựa trên việc bạn là người độc ác hay thiện lương
Sáng Thế Chủ hạ thế xuất sinh tại phương đông
Chúng Thần và mọi người đều nhờ vào ân sủng của Ngài
Trời đất và vạn vật đều do Sáng Thế Chủ khai sáng
Vũ trụ đang canh tân Ngài muốn chúng sinh về trời”

Hàng bên trái là sáu vị quan âm phủ mặc quan bào có màu pha giữa màu xám tro và màu bạc, thêu họa tiết hình hổ màu bạc, họ phụ trách ghi chép những việc ác mà mỗi người đã làm trong một đời, nắm giữ sổ sách âm phủ, phán quyết việc nhân quả.

Hàng bên phải là sáu vị quan dương phủ mặc quan bào có màu pha giữa màu trắng và màu xanh lam, thêu họa tiết hình rồng màu vàng, họ phụ trách ghi chép những việc thiện mà mỗi người đã làm trong một đời, nắm giữ sổ sách dương phủ, phán quyết việc nhân quả.

Nhìn xuống hai bên trái và phải của đài xét xử có các quỷ tướng cao khoảng 3 mét và âm binh cao khoảng 2 mét, mỗi bên có 3 hàng, mỗi hàng có 8 vị, tổng cộng là 48 vị, bộ mặt lộ vẻ dữ tợn, cặp mắt đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy, trong mắt có một chấm sáng đỏ có thể nhìn xuyên thấu và định trụ khiến tất cả tội ác của những tội hồn không thể bỏ sót.

Đằng sau phía trên nơi các quỷ tướng đứng, ở hai bên có 18 chỗ ngồi xếp thành ba tầng, giống như các hàng ghế trong nhà hát được sắp xếp thấp dần, tổng cộng có 36 chỗ ngồi, những chỗ ngồi này là dành cho những vị Thần bốn phương đến trợ giúp xét xử gồm các quan thổ công thổ địa, Thần tại gia ở những khu vực mà linh hồn đã từng sống khi ở nhân gian. Đây chính là trên đầu ba thước có Thần linh, hãy nhìn xem! Việc thẩm phán ở địa ngục có thể nói là không thể hàm hồ một chút nào. Các tầng điện Thẩm Phán gần như giống nhau, chỉ có tầng điện thứ 10 có kết cấu khác.

Nhìn xuống dưới có ba bậc thang lớn bằng dung nham nóng bỏng, mỗi bậc rộng 66,2 thước theo thước Lỗ Ban, linh hồn chờ đợi xét xử phải bước qua các bậc thang lửa đó mới có thể đến được đài xét xử của quỷ tướng, nếu linh hồn khi sống làm nhiều điều ác, trước khi được phán xét, nhất định chân phải bị dao cắt nát, rồi phải chịu đau đớn leo lên đài mới có thể được phán xét. Đây chính là câu nói được lưu truyền về nơi âm phủ: “Cả đời thiện ác tự mình đi qua, đến thế gian với thân thể trần trụi, rời khỏi thế gian cũng với thân thể trần trụi, không để lại dấu tích nào, trước điện Diêm Vương những linh hồn phạm tội không được đứng.”

Trước điện Thẩm Phán chính có một đôi câu đối:

“Thiên địa vô tình, thiện ác tự thụ.
Càn khôn hữu tự, nhân quả vô lậu.”

(Thiên địa vô tình, làm việc thiện hay việc ác tự mình chịu. Càn khôn có trật tự, luật nhân quả không bỏ sót một ai)

và bức hoành phi: “Thiên Địa Vô Lậu” (Luật trời không có chỗ lậu, không bỏ sót một ai)

Chú thích: Câu đối của mỗi tầng đại điện của điện Thẩm Phán đều không giống nhau bởi vì sau khi Chính Pháp xong, tất cả các không gian đều được canh tân.

Hiện tại các tầng điện Thẩm Phán những tội hồn bị phán xử các loại cực hình đáng sợ nhất là những kẻ ác bức hại đến chết người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc phá hoại Đại Pháp, những kẻ tin vào tà giáo Sa Tăng, những kẻ có tư tưởng đồng tính luyến ái làm loạn luân lý thế gian, những kẻ dâm dục loạn luân, giết người hại mệnh (cái chết an lạc được coi như tự sát), say rượu lái xe gây chết người, lừa dối hại người, bất trung bất hiếu. Trong hơn 16 vạn 2 ngàn tầng địa ngục có tất cả các loại hình phạt, cái gọi là lấy ác trị ác (gậy ông đập lưng ông) là cách nói của người thế gian, nhưng ở địa ngục phải hoàn trả tội gấp 9 lần 9 là 81 lần, thật quá đáng sợ, bởi vì lý của con người thế gian là phản lý, cho nên rất nhiều người thường không biết rằng nếu ngay đến sinh mệnh của mình mà còn không biết trân quý, vì sự đau khổ do nghiệp lực nhân quả, muốn dùng cách thức của con người để kết thúc sinh mệnh, đó cũng là tạo nghiệp sát sinh, đây là pháp lý thiên cổ bất biến, cũng là quy định của toàn bộ pháp giới pháp luật âm phủ.

Trong tầng thấp nhất của địa ngục còn tồn tại Vô Sinh Chi Môn (Cửa Vô Sinh) vô cùng khủng khiếp. Cửa này rốt cuộc giành cho ai?

Sau khi những linh hồn tội lỗi đã đi hết tầng tầng địa ngục hun hút, tất cả những ác quỷ, tà linh, các nhân tố của cựu vũ trụ đã bức hại chết người tu luyện Pháp Luân Công, cùng những kẻ ác theo bè lũ Giang Trạch Dân bức hại và phá hoại Đại Pháp sẽ bước vào Cửa Vô Sinh. Tôi nhìn thấy tất cả những ác hồn đó đều đau khổ không muốn sống nữa, chúng hy vọng sớm kết thúc, nhưng không có cách nào để kết thúc những đau khổ đó, chúng phải trong đau khổ mà gánh chịu đau khổ. Thật là điều đáng sợ khủng khiếp! Chính vì sau khi bước vào Cửa Vô Sinh thì các linh hồn phạm tội sẽ tầng tầng bị tiêu hủy. Đó chính là hình thần toàn diệt!

Xin có lời khuyên những kẻ ác đang hùa theo ĐCSTQ và bè lũ Giang Trạch Dân bôi nhọ Đại Pháp, bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công, hãy nghĩ xem bản thân mình thực sự đang làm việc thiện hay theo kẻ ác. Sự vĩnh hằng của sinh mệnh không nằm ở bề mặt tầng con người này mà là trong tầng tầng không gian. Những gì bạn không nhìn thấy được đều có tồn tại lạp tử sinh mệnh của bạn. Nếu thật sự phải vào Cửa Vô Sinh thì quả là kêu trời trời không thấy, gọi đất đất không nghe, đừng nói rằng bạn không tin những điều này, bởi vì báo ứng theo đó mà đến, bạn sẽ thực sự phải tin thôi, bạn thực sự nên suy nghĩ kỹ.

Tôi viết ra những điều tôi nhìn thấy tại tầng thứ của mình với mong muốn cảnh báo con người thế gian và những kẻ ác vẫn theo ĐCSTQ bôi nhọ và bức hại người tu luyện Đại Pháp.

Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/243011
Tác giả: Cổ đạo / chanhkien.org