Bi ai lớn nhất của đời người là đố kỵ, đừng vì đó mà làm khổ chính mình

Nhà văn Aldous Huxley từng nói một câu rất hay rằng: “Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác”. Vì sao lại như…