Các nhà khoa học nổi tiếng cho rằng chúng ta không bao giờ chết – ‘Cái chết chỉ là một sự tưởng tượng?’

Khi một người thân của chúng ta chết đi, nếu chiểu theo lý giải của khoa học hiện nay thì điều đó có vẻ là sự thật, không có gì…

Ly kỳ những câu chuyện nhìn thấy dấu hiệu cảnh báo trước khi chết – Bạn có tin không?

Trong cuộc sống, đôi khi có những chuyện xảy ra mà khoa học biện chứng ngày nay thật khó có thể lý giải. Ví như chuyện con người thoát chết…