Chậm rãi là một loại trí tuệ, lấy tĩnh chế động mới thực là trí giả

Trong thời đại bận rộn mau lẹ này, dường như ai làm việc gì cũng mong muốn một công đôi việc. Trong bận rộn chúng ta tìm được giá trị…