Bài thơ diệu kỳ cậu bé 14 tuổi viết cho thế kỷ 21

Nếu bạn đã từng mất niềm tin vào thế hệ hiện nay hoặc thế hệ tương lai, cậu bé 14 tuổi sau đây có thể mang lại cho bạn hy…