Hành trình điều tra mổ cướp nội tạng của nhà báo Ethan Gutmann (P.2)

 Ethan Gutmann là một Think tank người Mỹ, không phải người theo Pháp Luân Công, là phóng viên điều tra độc lập, tác giả sách “Mất Trung Quốc mới” (Losing the…