Những sinh mệnh sống theo Chân-Thiện-Nhẫn (Phần II. Những giáo viên từ chối nhận quà)

Tôi từng nghe kể về một vị khách đến tiệm ăn, ông sẵn tiện mời con gái nhỏ của bà chủ quán một miếng. Cháu bé từ chối: “Mẹ không…

Bộ Y tế Peru mời các học viên Pháp Luân Công hướng dẫn tập cho người dân thủ đô

Bộ Y tế Peru đã mời các học viên Pháp Luân Công tại địa phương hướng dẫn 5 bài tập của Pháp Luân Công cho các công dân tại thủ…

Hành trình tu luyện của một giáo viên

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ của mình trong hơn 20 năm năm qua, trong vai trò là một đệ tử Đại Pháp đồng thời là một…

Indonesia: Hàng trăm giáo viên và học sinh Trường Trung học Batam học Pháp Luân Công

Hàng trăm giáo viên và học sinh Trường Trung học Batam đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trong giờ thể dục buổi sáng hôm 5 tháng 9…