Tổng thống Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, ông nói rằng đã đến lúc phải “thừa nhận một thực tế rõ ràng”…

Dấu ấn lịch sử trong hội họa: ‘Jerusalem! Jerusalem! Ngươi đã làm biết bao nhà tiên tri đổ máu’…

Từ ngàn xưa, khi nhắc tới hai từ “tu luyện’’ là người ta nghĩ ngay tới phương Đông huyền bí với muôn vàn phép thuật… Trên thực tế thì cũng…