Triển lãm về một giai đoạn không thể quên của lịch sử: Khi niềm tin và chính tín bị bức hại

Các bức tranh của triển lãm toàn cầu về nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn thực sự là những tác phẩm mĩ thuật cao cấp. Đồng thời thông qua…

‘Mười người buôn, chín kẻ gian’ hay câu chuyện về niềm tin kinh doanh gây hoang mang cộng đồng

Sau vụ “hàng lụa Việt cao cấp made in China” đang gây hoang mang cho cộng đồng, một lần nữa niềm tin và khả năng tự vệ của người tiêu…