“Người không hiểu biết” thật sự có vô tội chăng?

Cổ nhân cho rằng trời đất tạo hóa vạn vật, đồng thời cũng ban cho vạn vật đức tính sinh sôi nảy nở không ngừng nghỉ. Bên trong chủng loại…

Truyền kỳ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và gia đình hoàng tộc của mình

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh thời đã là bậc thái tử tôn quý, có trong tay tất cả hạnh phúc thế gian mà người đời ngưỡng mộ. Vậy…

Vì sao Đức Phật thấy cả dòng họ của mình bị giết hại nhưng vẫn không ra tay cứu?

Quê hương của Phật Thích Ca Mâu Ni bị bao vây, Mục Kiền Liên nóng lòng vận dụng pháp lực thần thông ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, dù cho…

Vị thầy tu ham ngủ

Phật Thích Ca Mâu Ni thường dạy các đệ tử của Ngài phải chăm chú toàn tâm học kinh Phật, và dạy họ không được buông lơi hay lười nhác.…

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Hoa Ưu Đàm và Đức Chuyển Luân Thánh Vương

Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng, khi Ưu Đàm Bà La hoa khai nở, là lúc Đức Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân. Loài hoa Ưu Đàm…