Tìm kiếm miệt mài: Nguyện vọng tăng nhân Hàn Quốc cuối cùng đã toại nguyện

Vào giữa tháng Năm, đoàn nghệ thuật Thần vận Mỹ quốc kết thúc 81 xuất trình diễn luân lưu thế giới của năm 2007. Ở cuối tháng Tư, đoàn nghệ…

Giấc mơ kỳ lạ của tăng nhân chuyển sinh 27 năm tiết lộ về kiếp trước của mình

Trong cuốn “Di Kiên Chí” của tác giả Hồng Mại đời Nam Tống có câu chuyện kể rằng… Đằng Khải, tự Nam Phu, là người Vụ Nguyên, thuộc tỉnh Giang…

Mới có ý muốn quan hệ bất chính đã bị báo ứng nặng nề

Có một câu chuyện kể về một người phụ nữ xinh đẹp muốn quan hệ bất chính với vị thần y chữa bệnh cho mình rồi bị báo ứng, còn…

Vạn Sự Đều Có Nhân Duyên, Cưỡng Cầu Cũng Không Đạt Được

Lương Vũ Đế vào thời còn chưa hiển vinh, ông đã từng gặp qua một người rất nghèo khổ. Sau khi Lương Vũ Đế lên ngôi, một ngày khi ông…