Tin hay

Tag Archives: trường học

Với những hiệu quả thần kỳ “Pháp Luân Công” được đưa vào Trường học và các hoạt động cộng đồng

Nhiều trường Học, Trường Cảnh Sát và các Tổ chức cộng đồng đã đưa Pháp Luân Công vào để cải triện sức khỏe cũng như thể chất cho học viên 1. Mexico – Hơn 600 cảnh sát Mexico học Pháp Luân Công để “kiên nhẫn và điềm tĩnh hơn suốt cả ngày”: Trong các ngày từ 18 đến 22 tháng 7 …

Xem tiếp »

Ấn Độ: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại các Học viện Cảnh sát, trường học và các sự kiện cộng đồng

Cảnh sát có nhiều phòng ban, và cơ sở đào tạo mở rộng, điều này tạo điều kiện cho chúng tôi dễ dàng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho một nhóm lớn các nhân viên [cảnh sát] cùng một lúc. Khi lần đầu tiên nảy ra ý tưởng giới thiệu Đại Pháp cho các nhân viên cảnh sát, tôi …

Xem tiếp »