Tin hay

Thơ: Thời gian

Thời gian không là của cải
Để cho ta mãi kiếm tìm
Hết rồi làm ra sẽ có
Thời gian không là hoa trái
Xanh rồi sẽ chín tự nhiên
Thời gian tựa như cánh chim
Bay đi xa hoài xa mãi…
Thời gian sẽ không dừng lại
Mặc ta tha thiết đón mời
Mặc ta xót xa tự hỏi
Thoáng thôi mà đã mấy mươi?

Mặc ta xót xa tự hỏi / Thoáng thôi mà đã mấy mươi?
Mặc ta xót xa tự hỏi / Thoáng thôi mà đã mấy mươi?

Thời gian ở lại lặng thầm
Trong việc ta làm có ích.

Thời gian ở lại lặng thầm / Trong việc ta làm có ích.
Thời gian ở lại lặng thầm / Trong việc ta làm có ích.

Biên Linh / Theo Daikynguyen