Home / Tag Archives: chuyển pháp luân

Tag Archives: chuyển pháp luân

Hướng dẫn học “Pháp Luân Công”

> Xem trực tiếp cuốn “CHUYỂN PHÁP LUÂN” tại đây. ( hay xem, nghe “9 bài giảng Pháp” tại đây ) > Xem video hướng dẫn luyện “5 bài công Pháp” tại đây.  (hay đọc sách “Đại Viên Mãn Pháp” để hướng dẫn luyện công) > Nghe nhạc Nền 5 bài công Pháp tại …

Xem tiếp »
Chia Sẻ
Phản hồi của bạn