Home / Tag Archives: chuyển pháp luân

Tag Archives: chuyển pháp luân

Hướng dẫn học “Pháp Luân Công”

Xem trực tiếp cuốn “CHUYỂN PHÁP LUÂN” tại đây. ( hay xem, nghe “9 bài giảng Pháp” tại đây ) Xem video hướng dẫn luyện “5 bài công Pháp” tại đây.  (hay đọc sách “Đại Viên Mãn Pháp” để hướng dẫn luyện công) Nghe nhạc Nền 5 bài công Pháp tại đây Tất …

Xem tiếp »