Bài Mới

Ban biên tập tài liệu giảng dạy Văn hóa Chánh Kiến[ChanhKien.org]Nguyên văn:同是人,類(1)不齊(2);流俗眾(3),仁者(4)希(5)。果(6)仁者,人多畏;言不諱(7),色(8)不媚(9)。能親(10)仁(11),無限好(12);德(13)日進(14),過(15)日少(16)。不親仁,無限害(17);小人(18)進(19),百事壞(20)。Bính âm:同(tóng) 是(shì) 人(rén),…

Xem nhiều