25/10/2020

Khai Mở

Chân Trời Mới

VIDEO

4 min read

Bối cảnh cuối đời nhà Thương, dưới sự trị vì tàn bạo của vua Trụ, nhân dân lầm than, thống...

2 min read

Bối cảnh Thủy Hử Truyện được dựng lên vào đời nhà Tống, triều đình phong kiến nhũng lạm, xã hội bất công...