Hình ảnh video “Pháp Luân Công” tại Nghệ an

Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện bậc cao chiểu theo nguyên lý tối cao của vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn

Tu tâm tính:  Bằng cách thường xuyên đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” là cuốn chính yếu của Pháp Luân Công, và kết hợp đọc một số cuốn “Kinh Văn” (Các cuốn Kinh Văn để bổ sung cho cuốn Chuyển Pháp Luân). Pháp Luân Công khác với nhiều môn khí công khác lưu truyền hiện nay thường nhấn mạnh vào động tác và kỹ năng, người học Pháp Luân Đại Pháp đặc biệt chú trọng vào việc đề cao tâm tính, nâng cao phẩm chất đạo đức để trở thành một người tốt hơn, hoàn thiện hơn theo các nguyên lý Chân-Thiện- Nhẫn. 

Luyện thân:  Là luyện 5 bài công Pháp (trong đó có một bài tĩnh công thiền định) có tác dụng đả thông kinh mạch, lưu thông khí huyết, giảm ức chế và căng thẳng, an lạc nội tâm, gia trì công năng… bổ trợ rất tốt trong quá trình tu luyện. Năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đầy uy lực, dễ học ai cũng có thể học được.

Pháp Luân Công Nghệ an 2017:

Pháp Luân Công Nghệ an 2016:

 

 

Nếu Bạn thích có thể Click ở đây -


Quảng cáo
loading...

Bình Luận

Phản hồi của bạn